top of page

Varningar och uppmaningar

Varning. För ljuseffekter som kan

framkalla epilepsi

Varning. Till er som har svagt/dåligt hjärta.

Här förekommer skrämmande aktiviteter,

med plötsliga händelser och hög ljud volym.

Vid brand eller rökutveckling, utlöses utrymningslarmet.

Följ nödutgångsskyltarna för att ta sig ut.

Vår personal hjälper er.

För att beträda området/banan skall platt sko typ

gymnastiksko användas.

Förbjudet att vidröra personal och skådespelare, men det kan hända att vissa monster rör dig.

Förbjudet att fotografera och filma.

Rökning förbjuden och stäng era mobiltelefoner

Det är inte tillåtet att vara berusad/påverkad.

Vi äger rätten att avvisa personer som inte följer reglerna utan återbetalning.

Covid 19

Ta hand om er.

Känner ni er dåliga så var snälla och

avstå ert besök hos oss.

Vi följer Folkhälsomyndighetens och andra myndigheters rekommendationer avseende

Covid-19 och agerar i enlighet med myndigheternas och respektive regions riktlinjer.

bottom of page